Obsługa imprez masowych


Zapewniamy kompleksową obsługę imprez masowych takich jak festyny, koncerty, pikniki, festiwale, imprezy plenerowe. Dostarczamy kontenery i kosze na śmieci, sprzątamy na bieżąco w trakcie imprezy (zbieranie śmieci, opróżnianie kontenerów i śmietników, sprzątanie toalet), a po zakończeniu zabawy szybko i skutecznie doprowadzamy do porządku cały teren, na którym się odbywała.

Wszelkie prace porządkowe wykonujemy dyskretnie i sprawnie, nie zakłócając przebiegu imprezy. Skorzystanie z usług naszej firmy gwarantuje nie tylko Państwa satysfakcję, ale i zadowolenie bawiących się na Państwa imprezie gości.